EN

Copaste.net е образователен сайт за споделяне на уроци, материали, презентации, есета, доклади, курсови работи, реферати, както и за решаване на тестове и др.

Този сайт е в полза, както за ученици и студенти, така и за всеки, който има нужда да си припомни или да обогати свойте знания.

Сайта притежава над 50 000 материали по най-различни дисциплини, над 11 000 презентации на различни тематики, 1022 уроци по ИТ и научни дисциплини и над 1000 теста, разделени по категории.